Languagestudy – when you need results

CENNÍK


  • 3-mesačný kurz – 48 lekcií 120 €
  • 3-mesačný kurz – 24 lekcií 60 €
  • 3-mesačný kurz (Deti) – 12 lekcií 43 €
  • 20-týždňový kurz (Príprava na maturitu, resp. VŠ) 85 €

Kurz prebieha 2-krát, resp. 1-krát do týždňa po 90 min. u dospelých, po 60min. u detí.


STORNO PODMIENKY


  • Kurzovné žiadame uhradiť do 2 týždňov po začatí kurzu
  • Kurzovné (alikvotná čiastka) bude študentovi vrátené len zo zdravotných dôvodov po predložení dokladu o práceneschopnosti dlhšej ako 2 týždne

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 5 účastníkov.

ZÁPIS sa uskutoční vždy pred začatím trimestra – na začiatku septembra, n a začiatku januára a na začiatku apríla, resp. marca, o konkrétnom dátume a čase zápisu budete včas informovaní tu na našej stránke.

© 2008 Jazyková škola RAINBOW  -  Webdesign: WebLab