Language study – reaching for the stars

REFERENCIE


Do jazykovej školy Rainbow som sa prihlásila iba nedávno, ale za ten čas ma neprestáva príjemne prekvapovať.
V Rainbow som si mohla vybrať presne taký typ kurzu, aký som potrebovala a chcela, a to aj čo sa týka úrovne angličtiny, aj počtu dní v týždni. Ďalej musím veľmi oceniť systém výučby – jasné, prehľadné a veľmi pochopiteľné zhrnutie gramatiky, na ktoré sú potom napojené cvičenia, ktoré nútia človeka rozmýšľať. Články, texty a takisto posluchy dávajú priestor na diskusiu a rozširujú slovnú zásobu užitočnými slovíčkami.
Čo sa mi naozaj veľmi páči, je prístup lektorky. Je vynikajúcim pedagógom, a samozrejme, jej angličtina je skvelá. Je veľmi ústretová a kurzy vedie spôsobom, z ktorého cítiť, že jej skutočne záleží na tom, aby svojim študentom pomohla naučiť sa jazyk. Táto jej snaha sa zďaleka nekončí na hodinách – zadáva domáce úlohy a rôzne testy, ktorým svoj čas venuje aj mimo priestoru jednotlivých kurzov. Rada odpovie na všetky otázky, bez akéhokoľvek náznaku nevôle, a to vždy veľmi jasne a zrozumiteľne. Inými slovami, je to lektorka, ktorá je tu pre nás študentov.
Kurzy sú vedené vo výbornej atmosfére, takže nikdy nemám pocit stresu bo napätia a na každú ďalšiu hodinu sa vždy veľmi teším. V kurzoch Rainbow by som chcela určite pokračovať.
Zlatka

V súkromnej jazykovej škole Rainbow je výborná výučba cudzieho jazyka, príjemná atmosféra, výborní spolužiaci. Výučba prebieha pod odborným dohľadom Renátky Záhumenskej , výbornej lektorky, s bohatými skúsenosťami (pochodila už kus sveta) a s výbornou znalosťou anglického jazyka.
Zlepšujeme si nielen komunikačné zručnosti, ale učíme sa i správnemu písomnému prejavu. Výučba je naozaj na výbornej úrovni, ale treba mať hlavne záujem o učenie a pravidelne sa pripravovať na hodiny.
Jedna zo študentov, ktorá navštevuje Rainbow štvrtý rok.
Darina

"Rainbow kurzy angličtiny podľa mojich skúsenosti študentovi poskytujú možnosť štúdia cudzieho jazyka s vyváženým zastúpením počúvania, konverzácie, čítania ako aj rozvoja gramatických znalosti. Vždy je priestor a možnosť vyjadriť sa, vysvetliť si pripadne nejasnosti či vydiskutovať problémy pri štúdiu. Pozitívne vnímam aj zadávanie úloh na domov čo človeka motivuje študovať a vracať sa k štúdiu jazyka aj mimo kurzov. Oceňujem uvoľnenú a priateľskú atmosféru v prijemnom prostredí."
Miloš

O jazykovej škole Rainbow som sa dozvedela od kolegu z práce. Hneď na prvej hodine angličtiny na mňa urobila veľmi príjemný dojem lektorka, jej priateľský prístup k nám študentom, milo ma potešil teplý čaj, ktorý sme si všetci uvarili a počas vyučovania popíjali. Za veľké pozitívum považujem malý počet žiakov v skupine, nás bolo len 6, a preto sme sa všetci veľakrát pri konverzácii vystriedali, pričom celá hodina bola samozrejme v angličtine. Výučba angličtiny prebiehala na vysokej úrovni, hodina bola vždy veľmi dobre zorganizovaná. Štýl, metodiku a témy boli prispôsobené naším potrebám a požiadavkám. V jazykovej škole som sa zlepšila nielen v gramatike, ale aj v plynulej komunikácii. Našla som si tam veľa nových priateľov. Navštevujem ju dodnes.
Janka A.

Sme spokojní s našou lektorkou Silviou, ktorá sa usiluje angličtinu vyučovať hravou formou, takže sa na každú hodinu tešíme.
Študenti – Susan, Ann, David, Mike and Patrick

Sú tu milí, príjemní ľudia, domáca atmosféra.
Veľké, svetlé, vzdušné a vkusne zariadené priestory.
Vhodné tempo, človek sa cíti uvoľnene, netrpí komplexom; či už patrí k mladšej alebo staršej vekovej skupine.
Striedajú sa rôzne formy učenia (samostatná práca, práca v pároch, počúvanie, preklady, praktické cvičenia, precvičovanie gramatiky - kontrolné testy, diktáty...)
Je tu fajn. Podarilo sa mi tu prekonať "bariéru", ktorú som si voči jazykom vypestovala ako dieťa.
Ďakujem
Mária Ťuchová

Na otázku ako som spokojná s kurzom angličtiny v jazykovej škole Rainbow, by som mohla odpovedať jedným slovom: veľmi. No a prečo by som si znova vybrala Rainbow?
- Kvalitný učiteľ, ktorý má odborný pedagogický prístup (Renča!)
- Tvorivé vyučovanie s využitím didaktických hier (veľmi zaujímavých)
- Rovnomerné rozloženie gramatických cvičení, cvičení zameraných na rozvoj slovnej zásoby a konverzácie
- Práca v malej skupinke (7 - 8 ľudí) umožňuje vytvorenie príjemnej atmosféry
- Častá práca vo dvojiciach alebo menších skupinách
- Domáce úlohy, ktoré pomáhajú upevniť preberanú gramatiku i slovnú zásobu
- Overovanie vedomostí (skúšanie) nestresujúcou - príjemnou formou
- Príjemné prostredie + možnosť občerstvenia počas kurzu (čaj, káva)
Silvia Pisarčíková

Kurzy v jazykovej škole Rainbow ma oslovili už od začiatku, hoci som predtým vyskúšala aj iné, v Kubíne dostupné kurzy. Vyhovuje mi malý počet ľudí v skupine (6 - 8), takže ste stále "na rade", dobrá pohoda, priateľská atmosféra, príjemné prostredie. Páči sa mi aj skladba hodín; rovnaká pozornosť je venovaná gramatike i konverzácii, pričom obe sú dobre premyslené a pripravené. Okrem cvičení v učebnici vždy dostávame ďalšie texty, ktoré dopĺňajú a rozvíjajú učivo. A naviac, vôbec nie sú len nudným "drilom", ale sú spestrené zaujímavým nápadom, hrou a pod., takže pre mňa - zamestnaného človeka sú hodiny angličtiny príjemným duševným relaxíkom. A ešte naša "teacherka" dáva do kurzu veľa pozitívnej energie, a tá je nákazlivá.
Iveta Bruncková

"Rainbow-ačka"

Angličtina nie je ľahká,
ale v Rainbow je to takmer hračka.
Samozrejme bez námahy,
nezožneš Ty žiadnej slávy!
Na hodinách skvelá učka Renáta,
s úsmevom Ti všetky chyby poráta.
Vždy na úvod preverí si,
či na sebe pracoval si.
Ochotná je v každom smere,
tu máte vždy otvorené dvere.
A pri dobrej atmosfére,
zábrany sú zaručene odhodené.
A na koniec popri tom,
odchádzam vždy s dobrým pocitom!

PS: Ušli mi dva rýmy,
kvôli HOMEWORK z angličtiny!!
Betty K.

© 2008 Jazyková škola RAINBOW  -  Webdesign: WebLab